ZŠ Bezručova

1. 1. 2022

Současná doba nás prověřuje a zároveň stále učí. Všichni jsme se dostali do situace, na kterou nikdo z nás nebyl připraven. Najednou bylo nutností zajistit výuku prostě jinak.

Děti, jejich rodiče i učitelé se najednou den ze dne naučili fungovat v různých online prostředích. Stále více bylo třeba sjednotit prostředí, které škola využívala pro tento způsob výuky. Začali jsme tedy používat platformu MS Teams.

Pokud jsme byli všichni u svých počítačů, nebylo třeba hledat další možnosti a cesty. To nastalo ve chvíli, kdy jsme se začali do školy vracet, ale ne všichni. Některé děti zůstávaly doma z různých důvodů, začala probíhat tzv. rotační výuka. Jak nastavit možnost výuky dětí doma a zároveň ve škole? Jak dětem, které jsou doma a do školy nemohou, přiblížit výuku co nejvíc? Jak pomoci rodičům, kteří mají své zaměstnání a nemohou dětem doma intenzivně pomáhat? To byly otázky, které nás napadaly. Začalo se hledat řešení. A našlo se…

Již od loňského jara v jedné z 5. tříd využíváme zařízení pro smíšenou výuku od AV Media. Začali jsme zkušební režim právě v době rotační výuky. Práce s tímto zařízením umožňuje dětem, které se nemohou prezenční výuky zúčastnit, vidět do své třídy, komunikovat s učitelem i se svými spolužáky, mohou reagovat na práci učitele, mají možnost přímo v hodině ptát se na věci, kterým třeba nerozumí. Učitel není svázán s počítačem a hodina probíhá klasicky.

Na děti doma samozřejmě reagují i spolužáci ve třídě a neztrácí se tak to nejdůležitější – sociální aktivita a vztahy mezi dětmi.

Jaroslava Šindelářová

Bezručovka v Tarifě

Naše škola Bezručovka získala v roce 2019 grant v programu Erasmus+ Partnerství škol. Po dvouletém odkládání projektových aktivit jsme konečně měli zase šanci uskutečnit krátkodobý výměnný pobyt a setkání žáků a učitelů partnerských škol ve španělském městečku Tarifa. Tarifa je nejjižnějším bodem Evropy, setkává se tu Atlantik se Středozemním mořem a africký kontinent je odtud na dohled. Žákům a učitelům škol z Litvy, Belgie, České republiky a Španělska se dostalo vřelého uvítání od starosty, vedení města Tarifa a vedení partnerské školy. Při této příležitosti se všechny partnerské školy představily formou prezentací. Naši žáci si pro tuto příležitost připravili prezentace o naší zemi, o Praze, o Říčanech, o Bezručovce, o významných českých osobnostech, o českých výrobcích známých ve světě a o dalších českých zajímavostech. Samotná prezentace v angličtině před neznámým publikem ve formálním prostředí tarifské radnice, v přátelské, ale oficiální atmosféře, byla velkou a úspěšnou zkouškou pro naše statečné účastníky projektové aktivity, kterými byli Ondřej Bílý, Barbora Minářová, Kristina Pešková, Filip Černý, Marie Melotíková, Anežka Pačesová. Stejně tak dobře si naši žáci vedli i v dalších aktivitách v průběhu celého výměnného pobytu, navazovali přátelství, komunikovali s žáky i učiteli z partnerských škol, účastnili se výuky se španělskými učiteli a získávali svou první zkušenost se vzdělávacím programem Erasmus+.

Zde je velmi hezké shrnutí celé projektové aktivity, které napsal jeden z účastníků, Ondra Bílý.

Tento projekt mě zaujal už od samého začátku, protože jsem se nikdy podobného projektu neúčastnil. Těšil jsem se na lidi z různých kultur a díky znalosti anglického jazyka jsem se s nimi mohl dorozumět. Zažil jsem spoustu zajímavých zážitků a skamarádil jsem se se spoustou lidí. Byl to krásný program, velmi precizně připravený. Navštívili jsme památky ve Španělsku (Tarifa, Malaga, Cadiz). Provázel nás místní průvodce, takže jsme si trénovali angličtinu a dozvídali se spoustu zajímavých informací o španělské kultuře. Byli jsme pozváni do španělských škol, což bylo velmi zajímavé pozorovat rozdíly, např. počet žáků ve třídě, výuku tělocviku na pláži, pro nás netradiční školní jídelnu apod.

Tento výjezd měl pro mě velkou cenu, neboť jsem musel mluvit pouze anglicky a tím pádem jsem se zlepšil v anglické mluvě. Získal jsem nové kamarády, se kterými jsem v kontaktu dodnes.

 

Tímto bych chtěl také poděkovat za obětavost a organizaci ZŠ Bezručova, jmenovitě panu řediteli Janu Šindelářovi a paní učitelce Margitě De Heij Kolářové, zároveň doprovodu paní učitelce Ivaně Šindelářové a paní učitelce Ivetě Timlin. 

Ondřej Bílý (účastník Erasmu +)

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena