ZŠ Nerudova

1. 6. 2020

ZŠ Nerudova – učíme se a žijeme dále, nic nás nezastaví

Ani tato doba nás nezastavila v plnění již schválených projektů a příprav na nové dotační tituly. Podařilo se nám uspět v dotačním titulu na primární prevenci od Středočeského kraje. Pro žáky školy tak bude zajištěna návaznost v programech od Cesty integrace, která pracuje s našimi dětmi již několik let.

Už nyní se připravujeme na další školní rok, např. další projektové dny - ať to práce se sklem a jeho foukání, kdy žáci si budou moci tuto práci vyzkoušet, dřevíčková dílna pro nejmenší, projektový den na „Říčanské hájence“, projektový den v rámci projektu Recyklohraní, zapojení se do projektu „Medová snídaně“,…

V příštím školním roce také budeme slavit 70. výročí otevření naší školy, která v průběhu let prošla mnohými změnami. O formě oslav budeme včas informovat.

Pokračujeme až do konce školního roku v online výuce žáků školy. Při zajištění pomáhají všichni pracovníci školy- od učitelů přes asistenty a vychovatelky školní družiny. Se svými žáky se setkáme až v příštím školním roce, vidíme se přes Skype a další sociální komunikační kanály. Proto bych jim všem alespoň touto cestou chtěla poděkovat za přístup k této formě výuky a ocenit jejich snahu učit se nové věci i na dálku. Děkuji i jejich rodičům za vstřícnost, ochotu a spolupráci. Poslední poděkování patří pedagogickým pracovníkům za veškerou práci, kterou odvádějí v této době, a zřizovateli za pomoc při řešení problémů, které v této době byly, jsou a možná i budou, i když si je nepřejeme.  Přeji všem klidné prožití prázdnin.

Jitka Macháčková

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena