ZŠ Nerudova

31. 1. 2021

Hodnocení prvního pololetí ve 4. ZŠ Nerudova

Máme za sebou první měsíc nového roku, všichni si přejeme, aby byl lepší než ten minulý.  Ale přestože jsme se museli všichni potýkat s různými problémy vzhledem k probíhající pandemii, ať v rodinách nebo v práci, mohli bychom najít i spoustu věcí, které se dařily a které nás všechny posunuly dopředu. Tak to bylo i v naší škole. Vyzkoušeli jsme si distanční výuku se všemi klady a nedostatky, nové zkušenosti získali učitelé i žáci.

V tomto školním roce se žáci speciálních škol, mezi které patří i ta naše, na základě rozhodnutí MŠMT vzdělávají prezenčně. Museli jsme proto udělat mnoho opatření, abychom situaci bez újmy na zdraví žáků i pedagogů zvládli. Bylo nutné zrušit některé plánované aktivity a vymyslet nové, vhodně doplňující výuku a podpořit vzdělávání žáků, kteří potřebují i v době „normální“ intenzivní individualizovanou podporu a speciálně pedagogickou péči. Myslíme, že se nám to podařilo i díky mimořádnému výkonu všech pedagogických pracovníků, spolupráci s rodiči dětí, podpoře od zřizovatele školy a mohli jsme zhodnotit práci žáků za první pololetí vydáním vysvědčení.

Podařilo se nám dokončit projekt Šablony II., který škole pomohl získat nové počítače. Z dotací MŠMT a zřizovatele jsme mohli pořídit přenosné PC, stolní vizualizéry a výukový software, abychom byli připraveni i na distanční výuku, pokud by k ní zase došlo, což si nikdo z nás samozřejmě nepřeje. Učitelé se zúčastnili mnoha webinářů a online seminářů, aby získali nové poznatky a sdíleli spolu zkušenosti z výuky v době opatření proti Covid-19.

Blíží se doba odevzdávání přihlášek na střední školy. V této nelehké době bude zvláště složité pro naše deváťáky řešit, jakou střední školu zvolit, kam profesně směřovat. Bohužel odpadla možnost návštěv a exkurzí na učilištích, všechny informace se získávají prostřednictvím internetu nebo v předprofesní přípravě v rámci běžné výuky. Věříme, že i v této nelehké době budou mít vycházející žáci příležitost zúročit to, co se ve škole naučili a zvládnou přijímací řízení na vybrané školy. Ostatním žákům, učitelům a rodičům žáků přejeme hodně energie do práce a do překonávání náročných výzev, trpělivosti, vzájemné tolerance, abychom úspěšně překonali také druhé pololetí a výuka a veškerý život i mimo školu se opět vrátily do „normálních“ kolejí.

                                                                  Blanka Veselá

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena