ZŠ Nerudova

28. 2. 2021

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022,

4. základní škola Nerudova, Říčany, příspěvková organizace

Termín zápisu je stanoven v současné době na 9. 4. 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí. V případě nepříznivého vývoje epidemie Covid 19 bude zápis řešen bez přítomnosti dětí ve dnech 7. 4. - 9. 4. 2021.

Všechny informace k elektronickému zápisu jsou buď na webových stránkách školy: www.4zs.ricany.cz, nebo přímo na stránkách, kde se bude vyplňovat elektronická žádost https://skoly.ricany.cz – zde je zveřejněn návod k vyplnění, včetně ostatních základních informací.

V případě zájmu o školní družinu na stránkách https://skoly.ricany.cz, v sekci školní družina je také k vyplnění žádost o přijetí k zájmovému vzdělávání.

K zápisu je nutné vyplnit elektronicky žádost o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky.

Kritéria přijímání:

1. Děti po odkladu povinné školní docházky s trvalým bydlištěm Říčany

2. Děti s trvalým bydlištěm Říčany

3. V případě volné kapacity třídy a školy, děti z jiných oblastí než Říčany

Pro náš typ školy je třeba doložit při zápisu do 1. ročníku i kladné doporučení školského poradenského pracoviště pedagogicko- psychologické poradny, speciálně pedagogického centra.

V případě nejasností, žádostí o vysvětlení, pomoc, kontaktujte vedení školy:  777755127, 731449247

Blanka Veselá

Činnost školní družiny

V letošním školním roce 2020/2021 jsme otevřeli tři oddělení ŠD s celkovou kapacitou 29 dětí.

Přes všechna vládní opatření, která nám v současné těžké době „komplikují“ bezproblémový chod našeho zařízení, se nám daří pomalými kroky uskutečňovat naplánované činnosti, které probíhají v souladu se vzdělávacím programem. Je nám líto, že přes veškerou naši snahu jsme byli nuceni několik akcí odvolat. Např. jsme přišli o již tradiční podzimní akce „Dravci a sovy“ nebo vystoupení kouzelníka, které již několik let prožíváme ve spolupráci s kolegyněmi a dětmi z 2. ZŠ Bezručova, Říčany

S nadšením jsme vyráběli vánoční přání a novoročenky pro seniory v domovech důchodců, které jim každoročně dělají radost. Jelikož se nemůže naše činnost prolínat mezi odděleními, jsme nuceni vymýšlet soutěže (např. stolní deskové hry, výtvarné soutěže, legohrátky, atd.) pouze v rámci jednoho oddělení, což naše děti i nás velmi mrzí.

Velkou měrou využíváme příznivých zimních podmínek k bobování a hrám na sněhu, které našim dětem vykouzlí vždy úsměv na tváři.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena