ZŠ Nerudova

1. 1. 2022

Přelom starého a nového roku ve 4. ZŠ Nerudova

Doba od začátku září uběhla v naší škole velmi rychle a než jsme se nadáli máme tu rok 2022. Na konci roku se vždy bilancuje, co se povedlo a co ne a hledí se s očekáváním do časů nových. Tak tomu bylo i u nás. Ke konci roku se nám podařilo uskutečnit hodně naplánovaných akcí, přestože doba „kovidová“ tomu moc nepřála. U žáků 7. – 9. ročníku proběhly praventivní programy s Cestou integrace, jejíž lektorky jsou pomalu členkami našeho týmu pedagogů, žáky dobře znají a výborně s nimi pracují. Další akce, která se v rámci prevence uskutečnila, bylo představení prožitkového divadla Forum „Nekecej a hraj!“, které seznámilo žáky s pojmy emoce, agrese, násilí. Učili se rozeznávat hranici mezi asertivním chováním a násilím. Prostřednictvím technik prožitkové pedagogiky si pak vyzkoušeli, jak reagovat v situaci, kdy jsou potenciální obětí násilného chování s cílem se takovémuto násilí vyhnout. Dalším poučným preventivním programem byla pro druhostupňové žáky online beseda na téma AIDS, kterou pro nás připravila Česká společnost AIDS pomoc.

Také mladší žáci se mimo běžnou výuku zúčastnili různých vzdělávacích akcí – navštívili Husovu knihovnu, kde pro ně měly paní knihovnice připravené zajímavé programy s čtenářskou tématikou. Proběhly předvánoční rukodělné dílny s Muzeem Říčany, kde si děti vyrobily drobné vánoční dárky. V prosinci jsme samozřejmě nezapomněli na mikulášskou nadílku – letos si nadělování u mladších spolužáků připravili žáci 6. a 8. ročníku.

A co nás čeká v novém roce 2022? Doufejme, že se epidemická situace zlepší do té míry, abychom mohli pořádat další mimoškolní akce a projekty. Některé se netýkají pouze žáků, ale jsou určeny pro pedagogy. Jedná se například o jejich další vzdělávání. S financováním nám pomůže Nadace O2 ze své grantové výzvy na vzdělávací aktivity v oblasti digitální gramotnosti. Učitelé absolvují semináře určené na zavádění úprav školních vzdělávacích programů - zapojení ICT do výuky.

Protože se blíží termín podávání přihlášek na střední školy, proběhly na toto téma konzultace se zákonnými zástupci. Žáci devátého ročníku absolvovali předprofesní přípravu v rámci kariérového poradenství, aby si utvořili lepší představu o tom, jakou vzdělávací cestu si mohou zvolit.

Blanka Veselá, ZŘŠ

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena