ZŠ u Říčanského lesa

1. 1. 2020

Den poezie

Již podruhé se naše škola připojila k festivalu nazvanému Den poezie, který se od roku 1999 koná celorepublikově na počest narození Karla Hynka Máchy (16. 11.). Mottem letošního ročníku bylo „… otevřete oči…“ Svá dílka do soutěže přinesli hlavně žáci druhého stupně, a proto vybrat nejúspěšnější báseň bylo velice obtížné. K ztvárnění zdánlivě jednoduchého tématu děti přistoupily s velkým porozuměním a nadčasově.  Do volby vítězné básně jsme zapojili i samotné tvůrce, měli vytipovat své tři kandidáty. Nakonec jsme se téměř jednoznačně shodli na básni Mirka Tomeše z 6. A, který svoje dílko dokonce napsal ve formě japonské haiku. Nejen na něj, ale i na ostatní čekaly hezké a užitečné ceny. Moc jsme si tvůrčí hodinku užili!

Učitelé českého jazyka

 

SEMINÁŘ MINERALOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI SLOVENSKA

Dne 18. 11. se konal seminář na mineralogické lokality Slovenska pod vedením p. uč. Havránka. Přednáška v podobě prezentace zahrnovala sedm mineralogických lokalit středního a jižního Slovenska (Kobeřice, Banská Belá, Vyhne, Mútnik, Bulhary, Ľubietová – Reiner, Hliník nad Hronom) a účastníci se dozvěděli, jak v současné době lokality vypadají, jakou mají sběratelskou úspěšnost a které minerály lze nacházet. Žáci si prohlédli sbírkové nálezy, které pan učitel přinesl, a dostali od něj vzorky. Nejvíce se dětem líbily vzorky krystalů křemene a křišťálů. Druhá část semináře 25. 11. zahrnovala 10 mineralogických lokalit z východního a jihovýchodního Slovenska.        

                                                                 Petr Havránek

Sametová revoluce

Jak všichni víte, letos 17. listopadu uplynulo 30 let od Sametové revoluce. Toto téma se dotklo i žáků naší školy. Každý žák naší třídy 9. A dostal za úkol vyrobit si svůj vlastní plakát na různá témata k tomuto výročí. Jelikož jsme anglická třída, zadané téma muselo být zpracované v anglickém jazyce. Několik z nás se věnovalo tématu osobnosti Sametové revoluce, ostatní spolužáci měli např. dobu před revolucí nebo změny po revoluci. Pro tuto práci jsme měli vyhrazené dvě hodiny angličtiny. Po dokončení plakátů každý musel v angličtině o svém tématu mluvit alespoň tři minuty. Díky této práci jsme se dozvěděli, jaké dětství měli na rozdíl od nás naši rodiče. Myslím si, že se mnou bude většina lidí souhlasit, když napíšu, že tato revoluce nám přinesla svobodu a je označována jako jedna z nejlepších událostí historie České a Slovenské republiky.

Anička Praženková, 9. A

VÁNOČJARMARK

I v předvánočním čase si rodiče udělali chvilku a přišli se podívat na vánoční vystoupení svých dětí, zakoupit vánočně laděné dárky, které pro ně děti vyrobily a posedět s ostatními rodiči a paní učitelkou. Letos jsme se ve škole rozhodli podpořit charitativní projekt; žáci hlasováním vybrali ze tří možností, kterou organizaci chtějí podpořit. Zvítězila obecně prospěšná společnost SIRIRI, o.p.s. Vybrané peníze budou použity na nákup základního vybavení do školy pro sirotky ve Středoafrické republice. Mile nás překvapila hojná účast rodičů. Velký dík patří všem kolegyním učitelkám i vychovatelkám.

                                                              Zuzana Pokorná

 

3. ZŠ u Říčanského lesa, Říčany, přijme

Učitele 1. a 2. stupně, nabízíme náborový příspěvek 24 000 Kč vyplácený po dobu tří let, stabilizační příspěvek 14 000 Kč, příspěvek na dopravu do zaměstnání, příspěvek na dovolenou a důchodové pojištění. Přátelské a vstřícné prostředí mladého kolektivu.

Kontakt: Dalibor Dudek, dalibor.dudek@zs.ricany.cz, tel. 739 610 085

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena