ZŠ u Říčanského lesa

29. 8. 2020

KAM MÍŘÍ ABSOLVENTI 2020?

Nejvíce žáků odchází na obor Informační technologie (6 žáků), Ekonomika a podnikání (6), Obchodní akademie (5), Gymnázium (4). Po třech žácích si zvolilo následující obory: Sociální činnost, Gastronomie, Kadeřník. Vždy dva žáci budou studovat na oborech: Mechanik opravář motorových vozidel, Veterinářství, Design interiéru, Stavebnictví, Cestovní ruch. Dalšími obory, které si jako přípravu na své budoucí povolání žáci zvolili, jsou: Modelářství a návrhářství oděvů, Praktická sestra, Reprodukční grafik pro média, Knihkupecké a nakladatelské činnosti, Multimediální tvorba, Analýza potravin, Elektrotechnika, Hotelnictví, Elektrikář, Kombinované lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Agropodnikání, Řezník-uzenář, Telekomunikace, Provoz a ekonomika dopravy, Veřejnosprávní činnost, Grafický design, Asistent zubního technika, Mechanik elektrotechnik. Přejeme vám, nyní již studentům střední školy, aby vás obor naplňoval, a těšíme se, až se s vámi v budoucnu setkáme jako s profesionály ve vašem oboru.

Zuzana Pokorná

ŠABLONY II – AKTIVITY V DRUŽINĚ A KLUBU

Do Šablon II jsou v nákladovém období 2019 – 2021 ve velké míře zapojeny i družina a klub. V aktivitě „Využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠD“ získala škola 20 ks iPadů, do kterých dodavatel nainstaloval velké množství výukových programů pokrývajících různé oblasti zájmů – logické hry, cizí jazyk, matematické úkoly, úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost, dětské encyklopedie přírodopisné, zeměpisné, dějepisné, aplikace podporující rozvoj kreativity a další. Skupiny pracují s iPady jedenkrát týdně jednu vyučovací hodinu, vždy se zaměří na jinou oblast vzdělávání. Dále je otevřen „Badatelský klub“. Paní vychovatelky si pro žáky připravily různé zajímavé aktivity – měření a vážení, chemický pokus „sopka“, pozorování plísní, poznávání hub, šišek, stromů, žáci vyráběli svíčky, adventní věnce z přírodních materiálů, krmítka pro ptáky… Klub probíhá jedenkrát týdně, časová dotace je dvě vyučovací hodiny. Poslední aktivitou je „Projektový den“. V uplynulém období nás navštívili zajímaví cizinci, se kterými žáci vařili, povídali si o NP Yellowstone a modelovali si ho, zkoušeli připravit jídla různých etnik žijících v New Yorku, vyzkoušeli si, jak žili a mysleli indiáni před příchodem bílého muže, vyzkoušeli si techniku kašírování, eukanistiky, pekli a zdobili sušenky, malovali na textil, vyráběli plstěné brože a s autorkou knihy pro děti psali vlastní knihu.  Další zajímavé akce nás čekají v tomto školním roce.

                                                              Zuzana Pokorná

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena