ZŠ u Říčanského lesa

1. 11. 2020

DISTANČNÍ VÝUKA

I když jsme všichni doufali, že se tak nestane, stalo se. Jsme znovu doma a znovu musíme řešit způsob, jak realizovat distanční výuku. Výukový kanál pro naši školu byl jasný - již v jarním období sjednotil druhý stupeň způsob výuky, vyučovali jsme online přes MS Teams, kam jsme vkládali i výukové materiály, zadávali úkoly a žáci je do systému vypracované odevzdávali. V létě nám IT oddělení města připravilo přístupy i pro žáky prvního stupně. Překotný vývoj situace hned od začátku nového školního roku nám sice neumožnil důkladné zaučení učitelů, žáků, popř. rodičů dětí prvního stupně, ti se nicméně v prostředí rychle zorientovali a do výuky naskočili od prvního dne distanční výuky. Děkujeme! Otázka, kterou jsme hodně rozmýšleli, byl objem online výuky. Nakonec jsme se rozhodli realizovat výuku online v co největší míře, tedy přímou výuku učitelem. Délka hodiny nemusí být nutně 45 minut. Vyučující může vysvětlit látku, poté se třída odpojí a ve zbytku hodiny žáci pracují samostatně v pracovním sešitu nebo pracovním listu. Další hodinu si tuto práci s vyučujícím zkontrolují. Objem úkolů se tak úměrně sníží. Hlavním cílem bylo nepřetěžovat rodiny úkoly, které žáci zpracovávají bez vedení učitele. Po prvních dnech a zkušenostech vyučujících i žáků a rodičů dojde k optimalizaci výuky. Asi všichni tušíme, že systém kombinace prezenční a distanční výuky nás bude provázet celý školní rok 2020 - 2021.

Zuzana Pokorná

 

Prezenční výuka pro děti zdravotníků a členy IZS

Od středy 14. října se uzavřely plošně všechny školy. Na distanční výuku přešly i děti z 1. stupně základních škol. Aby se předešlo nedostatku zdravotnického personálu tím, že rodiče zůstanou s dětmi doma, byla vyčleněna zařízení, mezi nimi i naše škola, kde se mohou děti zdravotníků a členů integrovaného záchranného systému vzdělávat.

 

Konkrétně se jedná o zaměstnance

• bezpečnostních sborů

• obecní policie

• poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví

• příslušníci ozbrojených sil

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

• a nad rámec děti zaměstnanců říčanských mateřských škol

Naší povinností je v čase od 6.30 do 17.30 vč. státního svátku vykonávat péči svými zaměstnanci

• vytvořit podmínky pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola)

• zabezpečit dozor a dohled nad dětmi

• koordinovat možnost stravování dětí

• vést základní evidence docházky dětí

Pevně věříme, že se dětem v naší škole líbí a podmínky, které pro ně vytváříme, jim umožní se dozvídat nové informace, vzdělávat se.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

konní zástupci žáků

Martina Pečínková, Marie Pasečná, Zdeněk Hraba

 Pedagogové

Vojtěch Vytiska, Štefan Páleník, Zdeněk Dostál

Zuzana Pokorná

 

Seminář o mineralogických nálezech na ostrově Elba v Itálii

Dne 29. 9. 2020 proběhl na 3. základní škole u Říčanského lesa v Říčanech další seminář, vedený panem učitelem Havránkem, zaměřený na mineralogické nálezy a lokality; tentokráte byl zájem zaměřen na ostrov Elba. Přednáška trvala hodinu a zúčastnily se jí děti z různých ročníků. Autorem byly navštíveny celkem tři lokality (Rio Marina, Porticciolo a Capoliveri), výprava byla nadmíru úspěšná. Žáci se mohli seznámit s geografií ostrova, lokalitami i jeho přírodou. Na konci přednášky si žáci odnesli různé vzorky domů.

Petr Havránek

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena