ZŠ u Říčanského lesa

30. 5. 2021

KDYŽ SE OTEVŘE ŠKOLA

Společně s dětmi se do škol budou vracet i jejich (a také naše) prožitky, emoce a očekávání. Jedno budou mít společné, budou velmi rozdílné. To, že psychickému bezpečí v začátku věnujeme bazální pozornost, může mít velký význam pro další výuku.

 

K ROTAČNÍ VÝUCE

Od 17. května se konečně všichni žáci vrátí zpět do lavic. Nevím, jestli se víc těší dětí nebo učitelé. Rotační výuka byla pro všechny zúčastněné náročná. Rodiče měli často své děti ve škole v různé týdny, zajistit hlídání bylo často nad jejich možnosti. Oprávněně cítili vyčerpání. Podobně na tom byli i učitelé - vyzvednout žáky, otestovat a pak běžet hledat klidné místo k on-line výuce. Motivovat děti k práci nebylo vůbec jednoduché. První tři dny bylo nezbytné se žáky spíše mluvit, nechat si je zvyknout na „nový“ režim. Ze třídy běžet k PC, kde už čekali žáci na on-line výuku. Vypnout PC a vrátit se do třídy řešit ztracené klíčky. To víc bylo na denním pořádku. Když už běžely věci tak, jak měly, nastal pátek. Děti se radovaly z toho, že bude víkend. Věděly, že po neděli své kamarády neuvidí. Možná uvidí, na on-line výuce, pokud si zapnou kamery. Páteční odpoledne se tedy nesla ve zvýšeném ruchu před školou. Děti jistě skotačily, povídaly si a hrály různé hry, aby byly déle spolu. To se nyní snad změní. Anebo třeba ne. Děti se budou opět těšit na víkend, na zasloužený odpočinek, a také na to, že v pondělí se opět uvidí. Zkrátka škola volá a volat bude.

 

ŽÁCI A KYBERPROSTOR

Zavádět opatření proti šikaně je zcela nezbytné, ale omezit kyberšikanu je někdy nadlidský úkol. V dnešní době, kdy se vše digitalizuje, nejde zabránit tomu, aby je naše děti nepoužívaly. Děti mají vzory v influencerech (Tik Tokeři, Youtubeři, aj.). Zeptáte-li se žáka, který je teprve v páté třídě, čím by chtěl být, odpoví vám, že influencer. Televizní stanice začala před nějakými týdny vysílat reality show s influencery, kterou vysílá od pondělí do pátku v 17:15h. Takzvaní influenceři požívají každý díl alkohol, když se pohádají, ihned to ventilují pře sociální sítě a dětem to přijde normální, protože to vidí v televizi. Každý den mohou najít nová reakční videa, kde lidé používají výrazy, které by dětským uším měly být skryté. Tím, jaké vzory děti mají, jim přijde normální skrz internet nadávat jiným dětem, ubližovat přes anonymní masku a také založit spolužákovi či kamarádovi falešný profil. Na ten profil umisťovat zesměšňující obsah, falešné informace a další. Nepřijde jim na tom nic špatného, neuvědomují si, že tímto chováním mohou zapříčinit ublížení na zdraví druhé osoby (jejich kamaráda nebo spolužáka). Kyberšikana je věc, na kterou se zaměřujeme a bráníme tak dál jejímu šíření.

 

JSME V ADAPTAČM OBDOBÍ

Skoro rok byly děti mimo školu, skoro rok neviděly své kamarády, spolužáky. Kvůli pandemii přišly o každodenní kontakt a byly zavřené doma s počítačem či tabletem, přes který se musely učit. Ani počasí nenasvědčovalo tomu, že mohou jít po online výuce ven. Bylo omezeno setkávání. My, dospěláci, jsme to přetrpěli. Ale co děti? Ačkoliv se může zdát, že dětem online výuka vyhovovala, tak opak je pravdou. Žáci začali padat do depresí, uzavírat se do sebe a nemohli si zvyknout na větší omezení. Jsme rádi, že se mohli naši žáci vrátit do klasického režimu, ale nikdo jim už nevrátí ty měsíce, co byli zavřeni doma. Zbývají nám necelé dva měsíce do konce školního roku. Následky jsou však po lockdownu takové, že se žáci 100% nesoustředí na vyučování a zapomněli návyky, které k vyučování ve škole patří; ne však jejich vinou. Pevně věříme, že se situace opět vrátí do normálu a my, učitelé, se budeme snažit, aby se děti co nejlépe adaptovaly na opět zavedenou výuku.

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Návrat do školy v této době je výrazně jiná situace než návrat po prázdninách. Domníváme se, že k dětem bude nutné přistupovat jako k lidem, kteří zažili krizi (absenci sociálních kontaktů, vztahů a vazeb, samotu, dlouhodobé jednostranné trávení času, odmítání, strach o život svůj či život svého blízkého apod.).

Takoví lidé potřebují zejména podporu a pochopení, přijetí a vztah. Vztah a podporu musíme být připraveni nabídnout, pokud chceme, aby třída začala brzy opět fungovat jako kohezní a emočně pozitivně laděný kolektiv, který zvládá plnit školní nároky. Učitelé se musí připravit na to, že se jim výše uvedená témata budou objevovat ve výuce, budou rozptylovat pozornost žáků a způsobovat neklid, nesoustředění a jiné myšlenky, než které jsou z pohledu pedagoga žádoucí.

I když se nyní může zdát, že všechny aktivity kromě učení půjdou ve školách stranou, opak by měl být pravdou, pokud nám záleží na dětech, a zároveň na jejich učitelích.

Iveta Truhlářová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena