ZŠ u Říčanského lesa

29. 8. 2021

Vážení rodiče,

Je tady nový školní rok. Minulý utekl velmi rychle. Pevně věříme, že školy zůstanou celý rok otevřené, děti se budou radovat ze společnosti svých kamarádů a společně zvládneme vše, co máme.

Rodiče, pokusme se společně, aby vztah mezi námi a dětmi byl takový, aby se o všech problémech, starostech i radostech dalo otevřeně mluvit a pak se jistě najde i řešení. Přáli bychom všem školákům i rodičům, aby jim škola přinesla více radostí než starostí.

Na otázku: „Co dítě potřebuje nejvíce?“ je vlastně jediná a stručná odpověď: „Dítě potřebuje 3 P = pozornost, porozumění a pohodu, ale také pochopení, shovívavost a toleranci, nejvíce však lásku...

 

Preventivní aktivity ve
školním roce 2021/2022

Školní poradenské pracoviště v následujícím školním roce díky štědré krajské dotaci připravuje pro naše žáky hned několik preventivních aktivit.

Žáci se mohou těšit na rozšířené programy všeobecné primární prevence, při nichž se v rámci herních aktivit dozvědí mnohé o rizikových společenských jevech.

Paletu programů letos rozšíříme i o projektové dny Divadla Forum, které zážitkovou formou děti vtahuje do komplikovaných příběhů a pomáhá tak formovat jejich životní postoje. Projektové dny budou navazovat na představení, jichž se žáci díky městu Říčany rovněž zúčastní.

Dále připravujeme program selektivní prevence s renomovanou společností Odyssea, která nám pomůže s problematickým kolektivem v jednom ročníku.

V neposlední řadě vyšleme pedagoga na rozšiřující studium školního metodika prevence.

I nadále budeme pokračovat v rozesílání tématických newsletterů, na něž máme od rodičů i žáků dobré ohlasy, a pokud nám to situace dovolí, rádi bychom uspořádali v kruhu rodičů i žáků alespoň jednu besedu na preventivní téma za pololetí. Nebojte se, pozvánky na pořádané aktivity se vám včas dostanou do mailů.

Na závěr bych milým čtenářům rád připomněl, že na webových stránkách školy funguje anonymní schránka důvěry, kterou mohou jak rodiče, tak žáci bez obav využívat. Za Školní poradenské pracoviště

Vojtěch Vytiska

Hola, hola ŠKOLA volá!

Už je to tak! Školáci začali „stříhat metr“, prázdniny se neúprosně chýlí ke svému konci a učení začíná neodbytně klepat na školní vrátka.

Nu což, my, učitelé, se na naše žáky opravdu velmi těšíme! Třídy jsou již připraveny uvítat dětský smích. Nebudeme se ale učit pouze ve třídách. Již na září jsme připravili adaptační pobyt pro žáky 8. ročníku. Další připravujeme. Čeká nás řada aktivit na utužení dobrých vztahů. Významná výročí si připomeneme projektovou výukou. Na 1. stupni proběhne tématická výuka. Hodiny angličtiny nám zpříjemní rodilý mluvčí. I nadále bude probíhat kroužek matematiky a jazyka českého. Stejně tak obnovíme Čtenářský klub, Klub mladého diváka a Klub zvídavých žáků. Zkrátka jsme nachystáni uvítat naše žáky zpět ve škole s řadou novinek a nových zážitků.

 

Prvňáček potřebuje
(nejen ve škole, ale především doma)

1. Vhodný denní režim, uspořádání dne tak, aby byl mimo domov co nejméně (např. nemusel chodit ráno do družiny), měl čas na odpočinek, hru a pobyt venku.

2. Možnost psát úkoly odpoledne co nejdříve a v první třídě se nezabývat školními věcmi déle než 30 minut.

3. Pěkný pracovní koutek včetně psacího stolečku a místa na školní věci.

4. Klid při ranním vypravování, aby šlo do školy dobře naladěné.

5. Povzbuzovat a chválit, i když rodič třeba není se všemi jeho výsledky spokojen.

6. Alespoň v první třídě pomoc rodičů při vypracování domácích úkolů. Dítě ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není to jediné a nejhlavnější, že je řada dalších činností, které může dítě dělat a být v nich úspěšné.

 

DESATERO PRO PRVŇÁČKA

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů nemusel na mne čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.

5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.

7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek, po jídle si umýt ruce.

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

                                            Za 9. B J. Šírek a M. Vurčík

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena