ZŠ u Říčanského lesa

29. 10. 2021

Adaptační kurz 8. ročníků

Hájvéj číslo jedna, adaptace, kurz, stmelování, sladkých třináct nebo čtrnáct, učitelé přísňáci, krásné a hodné instruktorky, vynikající kuchařky, teplé prádlo, karimatka, batoh – spolužačky a spolužáci. Nocování ve stanech s podsadou, spaní ve spacáku, papání z ešusu, opékání buřtů, hraní her, hoblování kytary, zpěv songů veselých i tklivých, mytí nádobí, hledání lesní wifi, komáří bodnutí, spaní pod širákem, hvězdný strop, oblečení provoněné dýmem borovicového dřeva, kmitání boků v rytmu diska, teenage debaty plné vášně po životě – to vše nechť zůstane ve vzpomínkách žáků i pedagogů na dlouhou dobu. Chceš-li vidět fotografie z kurzu, naskenuj tento QR kód. Howk.

Vojtěch Vytiska, z vlastní vůle kurzu boss

Návštěva galerie DOX

Začátkem října jsme v početné skupině pro moderní umění nadšených žáků vyrazili do galerie moderního umění DOX. Zde nás čekaly dvě lektorky, které nám byly průvodkyněmi výstavou Vanitas. Tato výstava prezentuje díla více než 60 současných umělců působících a tvořících v ČR a tematicky se zabývá tématy pomíjivosti bytí, umírání a smrti. Zní to nevesele, ale opak je pravdou: k překvapení mnohých ze spousty vystavených děl sálal optimismus a radost ze života. Mohli jsme tak, udeřeni silou umění, rozjímat o lidském počínání z mnoha perspektiv. A to nebylo všechno: inspirováni výstavou žáci sami pomocí malby stvořili díla vlastní, která budou během výstav budoucích v galerii oku veřejnosti k vidění. Komu se to poštěstí, že?

 

VOLBY VE 4. C

Protože škola má nejen vzdělávat a vychovávat, ale také vést děti k občanské odpovědnosti, čekala naše čtvrťáky v den voleb do Parlamentu ČR zajímavá výzva. Po úvodní diskuzi o významu a průběhu demokratických voleb si měli založit vlastní strany, vymyslet volební programy, veřejně je prezentovat a nakonec si sami zvolit vítěze našich třídních voleb. Musím s nadšením konstatovat, že děti se náročných úkolů zhostily velmi zodpovědně, s velkým elánem a naštěstí i vtipem. Volili jsme ze čtyř nově ustanovených stran: Č.E.Š.I., Divoký tygři (to není chyba ve skloňování, ale volba samotných žáků, název má evokovat jejich odhodlání), Štít obrany a Soumrak. Členové všech stran se se ctí a překvapivou nápaditostí vypořádali se všemi úkoly a jen pro vaši informaci - volby vyhrály první dvě jmenované strany. Bylo úžasné sledovat, jak naše děti dokáží přemýšlet o světě kolem sebe, jak nezapomínají ve svých programech ani na potřebné a ohrožené, jak kultivovaně diskutují a obhajují si své názory, a jak si dokáží ve vší slušnosti a uctivosti sdělit, proč nesouhlasí s názorem protistrany. Vedle prezentačních dovedností, formulace myšlenek, vyjádření vlastního názoru apod. se děti zároveň procvičily i v kritickém myšlení, když dokázaly odhalit plané sliby a dokonce hrozby strany Soumrak, která svůj volební program záměrně postavila na populistických výzvách, jako např. návrh známkování samými jedničkami pro všechny žáky. Věřte tomu nebo ne, samy děti zamítly lákavý slib a dokázaly si zdůvodnit jeho nesmyslnost. Jako třídní učitelka ve 4. ročníku jsem se dneškem přestala obávat o naši budoucnost - jsme v dobrých rukách!

Kateřina Vysoudilová

Volby do Žákovského zastupitelstva ve 3. ZŠ U Lesa

Po covid pauze se veškeré přerušené projekty znovu dávají do pohybu a výjimkou není ani projekt žákovského zastupitelstva města Říčany. Říčanské ZŠ mohly do tohoto projektu zapojit až pět svých žáků, a o které půjde, to určovali právě žáci školy. Tento rok byla účast na kandidátce 3. ZŠ skutečně rozmanitá. Celkem 19 kandidátů, ze kterých v konečné fázi mohlo postoupit pouze pět. Dobrovolníci z řad kandidátů obešli veškeré třídy 2. stupně, přičemž žákům rozdávali papírky, na kterých mohli zakroužkovat až čtyři kandidáty, kteří se jim zamlouvali. Po sečtení hlasů nakonec vyšlo pět vítězů: Mirek Tomeš (8. A), Tomáš Kněz (9. A), Matyáš Maňas (8. A), Veronika Mikolášková (7. A), Marek Skoumal (6. A). Tito žáci se tedy v nejbližší době připojí k dalším z ostatních škol a budou na radnici města prosazovat zájmy mladých.

Za zastupitele 3. ZŠ Matyáš Maňas

 

Festival paměti národa

V měsíci říjnu probíhá u nás ve škole Festival paměti národa. Promítáme vybrané snímky s různou totalitní tématikou. V rámci festivalu bude rovněž k vidění komiksová výstava Ještě jsme ve válce, která nám představí práce předních českých autorů inspirované životními příběhy a osudy aktérů obou totalit. Výstava bude přístupná denně od 16:30 na témž místě jako promítání.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena