ZŠ u Říčanského lesa

1. 1. 2022

DIVADLO

Světlo uvadá, šum dětských hlasů utichá, opona se rozevírá: na scénu přichází herci, v lesku jejich tváře lze číst nadšení, že konečně plnohodnotně hrají těm nejlepším a nejvděčnějším divákům – dětem. Dvě hodiny skotačení, zpívání, smíchu, ale i smutku a slz.

„To byla nádhera!“ „A kdy půjdeme do divadla příště?“ „Na to musím vzít mamku s taťkou.“

Přirozenou součástí divadla je, že diváky do příběhu vtáhne, že se stanou součástí něčeho jiného, jsou aspoň na pár chvil vytrženi.

Děkujeme Divadlu v Dlouhé za krásné představení O líné babičce, které jsme společně napříč třídami navštívili. A těšíme se zase příště.

 

NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY

Klub zvídavého žáka připravil pro žáky druhého stupně pozorování noční oblohy spojené s opékáním buřtů a přespáním ve škole. Počasí nám naštěstí přálo, a tak měli žáci možnost pozorovat hvězdářským dalekohledem všemožné objekty na noční obloze, jako například hvězdy, planety, jejich měsíce a měsíc planety Země. Vše bylo doplněno povídáním o vesmíru, které si pro ně připravil pan učitel Černý. Největší senzací byl samozřejmě prstenec kolem planety Saturn. Žáky rovněž zaujal náš souputník Měsíc, na kterém byly krásně patrné  hluboké krátery a vysoká pohoří. Pozorování bylo zakončeno zhlédnutím zajímavého naučného filmu. Těšíme se, že si tuto akci v budoucnu ještě zopakujeme.

Petra Švecová

JAN ÁMOS KOMENSKÝ

Naše 3. Základní škola u Říčanského lesa se zapojila do celostátní soutěže, kde je úkolem žáků 6. až 9. tříd a nižších ročníků víceletých gymnázií napsat zamyšlení na otázku: „Proč je Jan Amos Komenský tak velkou osobností dějin?“ Uspořádali jsme školní kolo soutěže. Vybrali dvacet pět nejlepších prací a vytvořili anketu, kde hlasovalo 351 lidí. Předkládáme vám skvělou úvahu jedné z výherkyň, Sandry Dunajové, žákyně 7. třídy. Její pochopení života a díla J. A. Komenského je skvělé. Především myšlenky „Učitele národů“ vás jistě zaujmou v dnešní době, kdy se nám otřásá a každým dnem proměňuje školství a vzdělávání našich dětí. 

Na vyhodnocení prací se přišel sám Komenský podívat.

Jana Válková

učitelka

Úryvek z práce:

JAN AMOS KOMENSKÝ 

Jan Amos Komenský mě zaujal svým myšlením a snahou nás  „vychovat“, neboť byl přesvědčen, že dokonalé vzdělání může vychovat celé lidstvo, vést k tzv. všenápravě věcí lidských i k trvalému míru, založenému na vzájemném porozumění. Tyto myšlenky chtěl zahrnout do svého encyklopedického díla Plán vševědy, které zůstalo nedokončeno, což je velká škoda. Líbí se mi, jak daleko se část jeho myšlenek dostala. Pro mne je to velmi důležitá osobnost, neboť bez něj bychom nebyli tam, kde jsme teď. Jeho myšlenky s námi zůstávají dodnes a to se jen málokomu povede. 

Zajímavá fakta, která jsem našla, byla třeba ta, že když roku 1608 navštěvoval latinskou bratrskou školu v Přerově, odkud přešel studovat z protestantské univerzity v Německu, si ke svému jménu přidal „Amos“ jako odkaz k biblickému učení. Jeho rodina se hlásila k církvi Jednoty bratrské a on sám se stal českobratrským duchovním.  Vím, že napsal hodně knih, ale že jich bylo 150, možná mnohem více, mě zarazilo. Bohužel o většinu přišel při požáru. Také mě překvapilo, že měl za život tři manželky a dohromady šest dětí. Přežil tři morové rány, dnes bychom je nazvali epidemiemi. V první epidemii mu zemřeli oba rodiče a dvě sestry. Myslím, že v druhé mu zemřela manželka a dvě dcery. Takové ztráty hodně bolí, a tak žasnu, že se z toho tak dobře „vyhrabal“.  A také se mi moc líbí citát J. A. Komenského, který zní: „Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení.“

Sandra Dunajová, 7. A

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště koncem listopadu připravilo besedu pro rodiče i žáky na téma sebepoškozování a poruchy příjmu potravy. Bohužel jsme museli akci uspořádat virtuálně. Seznámili jsme se tím, jak výše zmíněné rizikové chování u dětí rozpoznat, co bezprostředně dělat a nedělat, oč vlastně vůbec jde a jakého odborníka kontaktovat. V neposlední řadě jsme rodiče seznámili s několika školními kazuistikami. Jsme přesvědčeni, že se o rizicích spojených s dospíváním musí mluvit co nejotevřeněji, protože jedině tak můžeme skutečně pomoci. Kdyby vás cokoliv o této problematice zajímalo, neváhejte kontaktovat přímo metodika prevence: vojtech.vytiska@zs.ricany.cz.

 

OKÉNKO PRO ŘEDITELE

Vážení rodiče, milí žáci,

s Vánocemi se pojí řada kouzelných tradic a pověr, které přežívají po staletí. Připomínají nám, že smyslem Vánoc nejsou jen dárky. Jsou plné tajemství, symbolů a očekávání. Najděme si na ně čas, naslouchejme jim, jsme skrze ně spojeni s našimi předky.

Pro českou vánoční kuchyni je typický kapr s bramborovým salátem. Na rozdíl třeba od vánočky jsou tu s námi vlastně docela krátce. Recept na smaženého kapra představila Magdalena Rettigová až na sklonku 19. století, bramborový salát se prosadil až v půlce 20. století.

To takové dárky se dávají již asi od středověku. Dříve rodiče dávali dětem červená jablíčka, ořechy, perníčky… no dobře.

Věříte na kouzelnou moc jmelí? Možná vážně ochrání váš dům od všeho zlého. Správně by nám je měl někdo darovat. Potom je potřeba zavěsit jmelí do středu místnosti anebo nad jídelní stůl.

Pečete vánočku? Upletená z devíti copů symbolizuje spodními čtyřmi oheň, vodu, zemi a vzduch. Prostřední tři copy představují rozum, cit a vůli; vrchní dva vědění a lásku.

Přeji vám, aby vás právě rozum, cit, vůle, vědění a laskavost provázely na každém kroku, a nejen o Vánocích!

Ředitel ZŠ

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena