ZŠ u Říčanského lesa

27. 8. 2022

Vítáme nový školní rok 2022/2023

Prázdniny utekly jako voda. Zatímco naši žáci odpočívali, škola byla zvláštně tichá. Nebyla však zcela opuštěná. Ve škole byly i o prázdninách děti. Ukrajinské skupiny dětí využívaly naši školu jako svoji základnu. Páni malíři nám nově vymalovali, pan školník poupravil, co se dalo a paní uklízečky nám školu navoněly a uklidily. Je připravena a čeká na to, až se otevřou dveře a po chodbách se rozezní dětský smích. Přivítáme prvňáčky, pro které bude tento rok naprosto výjimečný. Poznají nové kamarády, naučí se spoustu nového. Čeká je řada povinností, ale také radosti z nově poznaného. Deváťáci přijdou jako mazáci. Často bývají nervóznější než naši nejmladší žáci. Čekají je totiž přijímací zkoušky na střední školy, ples a obhajoby absolventských prací. Zkrátka toho mají před sebou hodně.

Přejeme všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy hodně pohody, příjemně strávených chvil v naší krásné škole a hodně úspěchů!

 

Co nás čeká?

Letos máme premiéru. Kromě výběrových skupin anglického jazyka rozjíždíme skupiny přírodovědného charakteru. Přírodovědná skupina bude bádat, zkoumat a tvořit. Využijeme venkovní areál a přírodovědnou učebnu. Těší nás velký zájem o přírodu. Jazykové skupiny bude opět navštěvovat rodilý mluvčí a pokračuje DynEd. Stejně tak pokračuje English Club – informace budou předány přes třídní učitele.

Od 4. ročníku budou mít žáci informatiku.

Samozřejmě budou programy zaměřené na prevenci – šikany, drog, chování…

V plánu máme také adaptační kurzy, školy v přírodě a selektivní prevence pro 6. a 7. ročník.

Doufáme, že se nám také podaří vyjet do zahraničí na jazykový pobyt.

Organizaci školního roku 2022/2023 najdete na našich webových stránkách.

Máme toho před sebou hodně.

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Tento školní rok máme posílené poradenské pracoviště.

Pomáháme nejen s problémy týkajícími se učení, ale také s chováním, prevencí či metodickou podporou žákům i rodičům.

Informace naleznete také na webových stránkách.

 

FUNKCE

JMÉNO

KONTAKT

Ředitel školy

 Dalibor Dudek

 

dalibor.dudek@zs.ricany.cz

Statutární zástupce ředitele

(2.stupeň)

Iveta Truhlářová

iveta.truhlarova@zs.ricany.cz

Zástupkyně ředitele

(1.stupeň)

Markéta Holanová

marketa.holanova@zs.ricany.cz

Výchovný poradce

(1.stupeň)

Helena Dušková

helena.duskova@zs.ricany.cz

Výchovný poradce

(2.stupeň)

 Dagmar Šustová

dagmar.sustova@zs.ricany.cz

Metodik prevence

(1.stupeň)

Eliška Babková

eliska.babkova@zs.ricany.cz

 

Metodik prevence

(2.stupeň)

Vojtěch Vytiska

vojtech.vytiska@zs.ricany.cz

Přihlášky na střední školu

Iva Červenková

 

Iva.cervenkova@zs.ricany.cz

Školní psycholog

Miroslav Pokorný

 

miroslav.pokorny@zs.ricany.cz

Speciální pedagog

Lenka Šourková

 

lenka.sourkova@zs.ricany.cz

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena