ZŠ u Říčanského lesa

29. 12. 2022

OKÉNKO ŘEDITELE

Co jsou pro mne Vánoce

Prožili jsme Štědrý den, snad nejoblíbenější český svátek. Tradičně jej spojují dvě slova - šťastné a veselé. Zajímavé, jak o dosažení takové pohody, rodinné pohody často usilujeme: podstupujeme nákupní šílenství, pouštíme se do gruntování, do noci pečeme nejrůznější dobroty. Vlastně málo spíme a dost se stresujeme. A přece se na Vánoce těšíme. Jaké kouzlo to způsobuje?

„Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo.“ (Lukáš 2,6–7). Tento text zní na Štědrý den snad z každé domácnosti, přestože Ježíšek se narodil více méně nevítán a jeho narození má za následek krvavý masakr. Vánoce tedy nejsou zcela svátky lásky „pohodové“, ale lásky zraňované.

V čem je tedy síla, či chceme-li kouzlo Vánoc?

Možná jde o vědomí toho, že na všemožné překážky života, které provází lidská pýcha, nejsme sami. V našich obavách, na obtížných cestách životem nás stále někdo provází, ať už jej vnímáme jakkoli. Vědomí toho, že máme na blízku někoho, kdo nám svou lásku dává přesto, že nejde vždy o pohodu. V tom spatřuji sílu i mocné kouzlo Vánoc. co teprve takové kouzlo dokáže! Vánoce násobí naši empatii a solidaritu se všemi, kteří prožívají těžká období svého života. Současně nás učí důvěře pro případ nevítané situace, kdy těmi „v nepohodě“ můžeme být my sami. Zajímavé, to nás vlastně pojí s tím, jehož narozeniny o Vánocích slavíme.

Co je pro mne poselstvím Vánoc?

Snad prosté a mnohokrát vyslovené konstatování, abychom konali tak, jak si přejeme, aby druzí jednali s námi. Zdánlivá maličkost prokazovat laskavost druhým a jednat nezištně, věnovat tak lidem kolem sebe dárek trvalé hodnoty.

A kouzlo, pohádka Vánoc?

Tak třeba jmelí zahrne dobrem všechny, kdo se pod ním projdou; majitele skořápky ořechu - lodičky, která vydrží nejdéle svítit na vodní hladině, čeká dlouhý a šťastný život. Kdo vypluje se svojí skořápkou ke středu nádoby, vydá se do světa. Kapří šupiny pod talíři štědrovečerní večeře mají přinést dostatek peněz.

A nejvíc, co jsme mohli přát: pokoj lidem dobré vůle.

Dalibor Dudek, ředitel školy

 

OHLÉDNUTÍ ZA PROSINCEM

 • Rozloučili jsme se s rokem 2022. Závěr roku se nesl v duchu Vánoc, exkurzí soutěží a hravé výuky:
 • V rámci projektu Patriot se naši žáci zúčastnili mezi školního sportovního turnaje. Ve florbalu jsme získali 1. místo a v basketbalu 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!
 • Proběhla velice zajímavá beseda pro rodiče – Knihy na Vánoce
 • Pomohli jsme záchranné stanici zvířat ve Vlašimi – akce materiální pomoc pro ježky
 • Proběhlo školní kolo anglické, české a dějepisné olympiády
 • Paní vychovatelky udělaly krásnou vánoční dílnu pro rodiče a děti
 • Přespávali jsme ve škole a vyzdobili školu
 • Společným zpěvem koled jsme rozsvítili stromeček před školou
 • Naši školu navštívil Mikuláš s anděly a čerty
 • Byli jsme v divadle, muzeu i na Pražském Hradě
 • Pro ostatní školy v Říčanech jsme připravili zázraky Říčanska
 • Proběhl turnaj ve vybíjené a BumBáci
 • Jeli jsme se podívat k souse-dům do drážďan
 • Naši nejmladší nám na školu vyrobili krásný věnec. Podívejte se, až půjdete do školy!
 • Proběhl opět tradiční vánoční jarmark
 • Konec roku jsme zakončili besídkami a zpíváním koled

 

AKCE NA LEDEN:

 • 31. 1. pololetní vysvědčení
 • 5. 1. 2023 v posluchárně proběhne informační schůzka k přijímacímu řízení na střední školy
 • 8. ročník vyjede na lyžařský výcvik
 • Pokračujeme v plavání, bruslení a prevenci
 • 10. 1. vyjede KMd do divadla aBC
 • 13. 1. bude mít 6. ročník projektový den
 • 27. 1. bude mít projektový den 7. ročník
 • 3. 2. pololetní prázdniny (učitelé se budou školit, aby další pololetí vneslo něco nového)

 

PřÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Přejeme všem našim zaměstnancům hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku! děkujeme za náročný rok minulý. Vážíme si vaší práce, optimismu a elánu, který do své práce vkládáte. zároveň přejeme všem žákům a rodičům, aby nový rok byl rokem klidným, úspěšným a spokojeným!

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena