ZUŠ Říčany

31. 1. 2021

„Klavíry do škol“ - charitativní koncert proběhl v Říčanech

Určitě jste všichni zaslechli zprávu, že rodinná nadace manželů Komárkových odkoupila od firmy Petrof klavíry a pianina, která byla určena pro čínský trh, a rozhodla se je věnovat základním uměleckým školám či základním školám s rozšířenou výukou hudební výchovy.

Pokud se o to zajímáte trochu více, určitě víte, že nadace navíc založila sbírkové konto, které má přimět případné sponzory k podpoře sbírky, jejíž výtěžek bude věnován na nákup dalších klavírů, nebo případně účelově podpořili svou uměleckou školu.

Když jsem byla oslovena se žádostí, zdali by se ZUŠ v Říčanech chtěla podílet na charitativním koncertu nadace, byla jsem velmi potěšena.

Adventní charitativní koncert k této smysluplné akci proběhl 28. 12. 2020 v novém koncertním sále v Říčanech.

Koncertem prováděl moderátor Jiří Václavek. Hosty pořadu byl vynikající český klavírista Ivo Kahánek a herec Ondřej Brousek. Dalším velmi významným hostem byl také vynikající klavírista a zároveň ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon.

Celou akci zakončila a velmi hezky promluvila také paní donátorka Štěpánka Komárková.

Na koncertě dostali možnost vystoupit a zahrát žáci ZUŠ z Prahy, Plzně a také říčanské ZUŠ.

Naši školu reprezentovala klarinetistka Eliška Mašková (ped. Petr Sinkule) s klavírním doprovodem Markéty Sinkulové, klavíristka Terezie Mužíková (ped. Michal Rezek) společně se svým bratrem trumpetistou Františkem Mužíkem (ped. Jakub Jírů) a houslistka Kateřina Stocková (ped. Hana Kutmanová).

Kateřina Stocková dostala dokonce jedinečnou šanci zahrát si s mistrem Ivo Kahánkem Massnetovu Meditaci. Komu se kdy podaří, aby mistr zasedl v roli korepetitora?

Pro naše žáky to byla úplně nová zkušenost a myslím si, že jsme si tento večer všichni užili.

Byla to úžasná akce pro všechny, kdo se na ní podíleli. Koncert můžete zhlédnout na internetové televizi mall.tv – Klavíry do škol.

Děkujeme městu Říčany za zapůjčení koncertního sálu.

Jak je uvedeno na webových stránkách nadace manželů Komárkových, cílem nadace je dodávat lidem odvahu k tomu, aby dokázali zodpovědně rozvíjet svůj potenciál.

Jako členka krajské umělecké rady a členka ústřední umělecké rady ZUŠ ČR bych chtěla touto cestou nadaci manželů Komárkových za všechny ZUŠ ještě jednou moc poděkovat. Poděkovat za myšlenku, za její realizaci a za šanci, kterou dostaly umělecké školy k rozvoji mladých talentů. Jen kdyby takovýchto donátorů bylo více!

Bylo nám velkou ctí, že jsme se mohli také malým dílem na této smysluplné akci podílet.

 Iveta Sinkulová,

ředitelka ZUŠ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena