Informace z radnice

Díky dotacím z MAS Říčansko se v Říčanech realizuje 6 zajímavých projektů

1. 7. 2013

Říčanům se prostřednictvím výzev MAS Říčansko podařilo získat významné finanční prostředky na několik důležitých projektů, které přispějí ke zlepšení tváře města. Některé se začaly realizovat již letos na jaře, jiné se uskuteční v průběhu příštích měsíců nebo v roce 2014. Dotace byly poskytnuty z Programu rozvoje venkova ČR SZIF.

pokračování


V létě začne rekonstrukce přízemí sportovní haly v Říčanech

1. 7. 2013

V červnu město vybralo zhotovitele rekonstrukce sportovní haly v Říčanech. Vítězný dodavatel předložil nejnižší nabídkovou cenu a s opravami začne během léta. Rekonstrukce obou podlaží haly by měla probíhat ve třech etapách a celkové náklady jsou více než 9 milionů korun.

pokračování


Důsledky povodní v Říčanech: Nutná oprava Mlýnského rybníka a zbourání podmáčeného domu

1. 7. 2013

Říčany se stále potýkají s důsledky červnových povodní. Škody na komunikacích, mostech a nádržích se odhadují na částku přes 80 milionů korun. Největší díl z toho připadá na Mlýnský rybník, který město v kritických chvílích zajistilo s maximální odpovědností. Má poškozenou hráz a jeho nutná oprava včetně zvýšení retenční kapacity bude vyžadovat výrazné investice. Kvůli podmáčení zdiva a podloží se vedení města rozhodlo také zbourat jeden dům v Rooseveltově ulici.

pokračování


Probíhá zásadní rekonstrukce kulturního centra v Říčanech

1. 7. 2013

V polovině června začala zásadní rekonstrukce kulturního centra v Říčanech. Během letních měsíců projde výraznou přeměnou. Nákladná oprava interiéru zahrnuje úpravy vnitřního sálu, jeviště a zázemí pro účinkující, vnější práce se týkají opravy střechy, zateplení budovy a výměny oken.

pokračování


Volnočasový park pro mládež – setkání mladých

29. 5. 2013

Všichni, kteří máte zájem diskutovat o budoucí podobě areálu pro mladé, přijďte nám pomoci se zadáním podkladů pro projektanty. Sejdeme se VE STŘEDU 26.ČERVNA 2013 V 18 HODIN V ZASEDACÍ SÍNI MěÚ na Masarykově náměstí.

pokračování


V kulturním středisku U Labutě proběhne veřejné projednání návrhu územního plánu Říčan

29. 5. 2013

V pondělí 10. června od 18:00 hodin se v Městském kulturním středisku v Říčanech uskuteční opakované projednání návrhu nového územního plánu Říčan s výkladem projektanta. Vedení města zve všechny občany, kteří se chtějí k návrhu vyjádřit.

pokračování


Stacionář Olga v květnu

27. 5. 2013

Celkově je nyní na účtu sbírky 844.351 Kč, děkujeme všem dárcům

pokračování


Oznámení o přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího vodojemu v ul. Olivova v Říčanech

27. 5. 2013

K přepojení dojde ve dnech 21. - 22. srpna 2013 v noci.

pokračování


Čerpání rozpočtu města

17. 5. 2013

Podívejte se na aktuální stav financí města

pokračování


Studenti architektury vystavují návrhy zástavby proluky Olivovy ulice

17. 5. 2013

Až do konce června potrvá v Říčanech výstava studentských prací fakulty architektury pražského ČVUT, o jejímž zahájení již informoval předchozí článek. Tématem výstavy je zástavba proluky v Olivově ulici. Všechny návrhy zdařile spojují komerční využití s občanským prostorem. Nejlepší návrh se dokonce může dočkat i skutečné realizace.

pokračování


««  « novější  1841-1850/1871  starší »  »»

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena